Aktualności

Rodzice-Dzieciom


W życie naszego przedszkola również bardzo zaangażowani są rodzice.

Dzięki ich zintegrowaniu oraz chęci współpracy z nauczycielami dzieci

już niedługo będą mogły podziwiać swoich rodziców na przedszkolnej scenie.

Czytaj więcej: Rodzice-Dzieciom

Witaj Wiosno 2017

21.03 nasze przedszkolaki witały wiosnę kolorowo,

radośnie, zdrowo i smacznie.

Dzieci samodzielnie komponowały zdrowe, wiosenne kanapki,

oglądały film o wiośnie i w radosnym i głośnym pochodzie żegnały zimę i witały wiosnę.

WITAJ WIOSNO!!!

Czytaj więcej: Witaj Wiosno 2017

Rekrutacja 2017/2018 - cd2

DRODZY RODZICE

 

U W A G A

ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

 

Szczegółowe informacje  na temat  rekrutacji zostały określone w zakładce

Rekrutacja w  dokumentach 

 „Zasady rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola Wróżka w Białych Błotach na rok szkolny 2017/2018” 

oraz 

Terminarz  postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Wróżka w Białych Błotach  w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Rekrutacja 2017/2018 - cd.

  DRODZY RODZICE!

Uprzejmie informujemy, że druki

„Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka na rok szkolny 2017/2018

należy składać u nauczycieli grup w terminie

od 21 marca do 27 marca.

Druki można pobrać u nauczycieli grup,

z sekretariatu lub z zakładki REKRUTACJA

Planowany termin rekrutacji dzieci/kandydatów do przedszkola rozpoczyna się 28 marca.

Wnioski o przyjęcie dziecka/kandydata do Gminnego przedszkola „Wróżka”

będzie można składać w terminie

od 28 marca do 11 kwietnia.

Druki można pobrać z sekretariatu placówki

lub z zakładki REKRUTACJA.

Szczegółowy terminarz rekrutacji do przedszkola, określany przez organ prowadzący, 

zostanie Państwu udostępniony  w najbliższym tygodniu wraz z zasadami rekrutacji.

                         Dyrektor przedszkola

Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe z dn. 14. grudnia 2016 (Dz. U. z 2017r. – poz. 60).

Art. 204.

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową.


2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.

 

Bal Karnawałowy 2017

 

BAL KARNAWAŁOWY

W  PRZEDSZKOLU I JEGO ODDZIAŁACH

ODBĘDZIE SIĘ 16 LUTEGO 2017R.

 

W tym dniu fotograf wykona zdjęcia dzieciom w strojach karnawałowych.

 

Informujemy o możliwości wypożyczenia strojów karnawałowych dla dzieci

W przedszkolu przy Ul. Centralnej 27

Dnia 14 lutego -w godz. 13.00-17.00

Dnia 15 lutego -w godz. 7.00-9.30

     oraz  w godz. 13.00-17.00

Czytaj więcej: Bal Karnawałowy 2017

Film Euro 2012

 

 
Projekt i realizacja: Gns IT