Aktualności

Rekrutacja 2020-2021

 

ROZPOCZYNAMY REKRUTAC DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2020-2021

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

Termin składania deklaracji:

24 luty – 02 marca 2020r.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach i jego oddziałów,

którzy chcą by dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce  zobowiązani są do pobrania w przedszkolu (na zebraniach z nauczycielami)

lub ze strony internetowejwww.wrozka.edu.pl(zakładka - Rekrutacja) -

Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 

Wypełniony druk należy złożyć u nauczycieli grup.

Brak złożenia deklaracji jest jednoznacznyz rezygnacją.

 

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 

Termin składania WNIOSKU:

03 marca - 18 marca 2020r do godz. 15.00.

 

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w kancelarii przedszkola lub pobrać ze strony internetowej z zakładki Rekrutacja.

 

 Wypełniony i podpisany wniosek  należy złożyć w kancelarii przedszkola.

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców /opiekunów prawnych zgodnie z harmonogramem czynności postepowania rekrutacyjnego

opracowanego na podstawie Zarządzenia nr 5/2020  Wójta Gminy

Białe Błota z dnia 30 stycznia 2020r. 

 

Harmonogram znajduje się w zakładce Rekrutacja.

 

W celu sprawnej organizacji procesu rekrutacyjnego i nieodrzucania wniosków pod względem formalnym –

wymagane jest złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie dziecka/kandydata do Przedszkola 

z rzetelnie wypełnionymi wszystkimi danymi określonymi w druku, czytelnie i w terminie.

 

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA

DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

Termin składania:

  14 - 17 kwietnia 2020r. do godz. 15.00

 

Druk potwierdzenia woli można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej – zakładka Rekrutacja

 

Po wywieszeniu przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

(Uwaga: ZAKWALIFIKOWANE – nie oznacza przyjęte do przedszkola),

rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia w kancelarii przedszkola druku

POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

 

Dziecko zakwalifikowane zostanie przyjęte do przedszkola pod warunkiem złożenia ww. dokumentu.

 

PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

Po  złożeniu przez rodziców dzieci zakwalifikowanych

POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 -

Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z Harmonogramem wywiesza listy dzieci PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH. 

Koncert "Dla Karinki" - podziękownia.

 

„To co zrobiliśmy dla samych siebie, umiera wraz z nami.

To co innym uczyniliśmy oraz to, co zrobiliśmy dla świata – pozostaje nieśmiertelne”.

Albert Pine

Dyrekcja

oraz wszyscy pracownicy Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach

składają z serca płynące podziękowania

rodzicom oraz dzieciom

za włączenie się w akcję charytatywną,

której celem była zbiórka funduszy na pomoc Karince.

 


 

Audycja muzyczna "Bajkowa zima".

13 grudnia kolejny już raz odwiedzili nas z muzycy z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

z audycją muzyczną pt :"Bajkowa zima"

Czy dźwiękiem można wyczarować zimowe pejzaże? Jak to zrobić? Jak o zimie pisali kompozytorzy?

Czy w ogóle powstały muzyczne ilustracje?

Odpowiedzi na te i inne pytania dzieci uzyskały podczas spotkania.

Zimową porą usłyszały rozmaite zimowe kompozycje. Nie zabrakło też znanych utworów świątecznych oraz kolęd,

które wprowadziły nas w magiczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.