Aktualności

Plebiscyt "Przedszkole na Medal" 2018

Dziękujemy Rodzicom za nominację naszego przedszkola oraz nauczycieli.

Prosimy o wsparcie w głosowaniu!!!!

 

Wejdź na www.expressbydgoski.pl/przedszkole
i głosuj na swoich faworytów

NAUCZYCIEL NA MEDAL

SMS pod nr.72355 (koszt 2,46 z Vat)

Agata Lejman NAU.101

Agnieszka Wachowiak NAU.104

Małgorzata Bielska NAU.117

Paulina Knop NAU.124

Magdalena Lulińska NAU.142

 

Dziękujemy za głosy!!!!

 

Rekrutacja cd.2

Uprzejmie informujemy,

że listy dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

do Gminnego Przedszkola „Wróżka”

i jego oddziałów na rok szkolny 2018/2019

podane są do publicznej wiadomości

w Gminnym Przedszkolu

przy ulicy Centralnej 27 w Białych Błotach.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych

zobligowani są do złożenia

POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

w terminie do 10 kwietnia do godziny 12.00.

Druk można pobrać z przedszkola lub ze strony przedszkola zakładka Rekrutacja.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opublikowana zostanie

w dniu 16 kwietnia br.

 

 

Życzenia Wielkanocne 2018

Zdrowych, Pogodnych

Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją

i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań

w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego "Alleluja"

 

życzy Dyrekcja Przedszkola

wraz nauczycielami

i z pracownikami administracji i obsługi.


Szukamy Zajączka

Nastrój zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy spotęgował gość,

który pojawił się w naszym przedszkolu.

To zajączek wielkanocny, którego podobno widzieli tylko niektórzy;)

Zostawił dla nas upominki i wskazówki jak je odnaleźć.

Podążyliśmy więc jego tropem, aż dotarliśmy do różnych zakamarków naszego przedszkola.

Odnaleźliśmy  niespodzianki dla każdego grzecznego dziecka:

kinder niespodziankę i magiczną tablicę.

DZIĘKUJEMY ZAJĄCZKU

  ZAPRASZAMY ZA ROK!

Powitanie Wiosny 2018

Nasze przedszkolaki hucznie obchodziły Pierwszy Dzień Wiosny.
Przyszła do nas Pani Wiosna, która dała przedszkolakom wiele zadań.

Były zagadki i quizy o wiedzy o wiośnie, kwiatach wiosennych, zbiorowa praca plastyczna wykonana przez wszystkie grupy,

którą podziwiać można w holu przedszkola.

Nie mogło zabraknąć pochodu wiosennego

z kwiatami i okrzykami witającymi wiosnę.

REKRUTACJA 2018/2019

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2018-2019

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci

już uczęszczających do Gminnego przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach i jego oddziałów,

którzy chcą by dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce 

zobowiązani są do pobrania w przedszkolu (na zebraniach z nauczycielami)

lub ze strony internetowej www.wrozka.edu.pl

(zakładka - Rekrutacja) - Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Wypełniony druk należy złożyć u nauczycieli grup.

Brak złożenia deklaracji jest jednoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.

 

Termin składania deklaracji:

26.02 - 04.03.2018r.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA DZIECI/KANDYDATÓW

NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców /opiekunów prawnych

zgodnie z harmonogramem czynności postepowania rekrutacyjnego opracowanego

na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30. stycznia 2018r. i 6 lutego 2018r.

Harmonogram znajduje się w zakładce Rekrutacja.

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami

można otrzymać w kancelarii przedszkola

lub pobrać ze strony internetowej z zakładki Rekrutacja.

Wypełniony wniosek należy wypełnić podpisać

i złożyć wraz z zaświadczeniami i oświadczeniami w kancelarii przedszkola 

w terminie od 05 marca do 19 marca 2018r do godz. 12.00.

 

Po wywieszeniu przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia w kancelarii przedszkola

POTWIERDZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

w terminach określonych w harmonogramie, czyli

od 05  do 10 kwietnia 2018r.

do godz. 12.00

Nie złożenie dokumentu skutkuje nie przyjęciem dziecka.

 

Druk potwierdzenia woli można pobrać w kancelarii przedszkola

lub ze strony internetowej – zakładka Rekrutacja

 

UWAGA: PRZEDSZKOLE NIE PROWADZI REKRUTACJI DLA DZIECI 6 LETNICH

OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NA TZW. KRÓTKIE ZERÓWKI – 5 GODZIN.

ZERÓWKI TE BĘDĄ ZORGANIZOWANE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Film Euro 2012

 

 
Projekt i realizacja: Gns IT