Aktualności

Nauka zdalna od 25.05.2020r

 

 

Archiwa: Zerowka - Starszaki - Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca ...

 

Szanowni Państwo

 

Realizując zajęcia/zadania z wykorzystaniem metod

i technik kształcenia na odległość,

z uwagi na problemy kadrowe,

wprowadza się zmiany organizacyjne w ich realizacji.

 

Szczegółowe informacje umieszczone zostały w zakładkach grupy.

 

Dyrekcja Przedszkola


Informacja dla rodziców.

                                                                                    

     SZANOWNI RODZICE !!!

 

Zgodnie  z decyzją  Wójta Gminy Białe Błota

o uruchomieniu niektórych placówek oświatowych informujemy,

iż otwieramy Gminne Przedszkole „Wróżka”w Białych Błotach

od dnia 18 maja 2020r.

 

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich informujemy,

że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zostały opracowane

Szczególne Procedury Bezpieczeństwa wprowadzone w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19 

w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach,

pozytywnie zaopiniowane przez  Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Bydgoszczy

oraz Głównego Specjalistę do spraw BHP.

 

W przedszkolu wdrożone zostały  ww. procedury bezpieczeństwa i zastosowane  

wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej, 

jak i środki dezynfekcyjne zgodnie z wymogami wzmożonego reżimu sanitarnego.

 

W trosce o zdrowie dzieci, rodziców,  pracowników wszystkie zatrudnione osoby w przedszkolu przed powrotem do pracy,

zostały poddane testom na obecnośćkoronawirusa COVID-19.

To prezent od Organu prowadzącego!

 

Organizacja pracy grup dzieci  oraz pracowników została opracowana

zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,

dlatego  będzie odbywała się na innych zasadach niż dotychczas. 

 

Na podstawie otrzymanych wcześniej od Państwa oświadczeń/deklaracji

o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola

od dnia 18.05. do 22.05.2020r.

- dokonano ich weryfikacji i zakwalifikowano zgłoszone dzieci w ww. terminie.

 

Do rodziców zakwalifikowanych dzieci, zostały przesłane

Szczególne Procedury Bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu „Wróżka”.

Prosimy o zapoznanie się z nimi  i ich stosowanie.

 

Dla pozostałych rodziców ww. procedury zostanąudostępnione na stronie internetowej przedszkola w najbliższym czasie.

Praca zdalna dla dzieci pozostających w domu, będzie nadal realizowana.

 

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo bardzo prosimy o pełnąwspółpracę,

wyrozumiałość, zachowanie wyjątkowej czujności.

 

Życzymy Państwu i sobie, abyśmy razem odnaleźli sięw nowej reżimowej rzeczywistości.

Jesteśmy pewni, że wspólnie damy radę!!!!

 

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Gminnego Przedszkola

„Wróżka” w Białych Błotach

Aktualności - Przedszkole Specjalne 188

Komunikat Wójta Gminy Białe Błota dot.otwarcia przedszkoli i żłobków od 18.05.2020r.

KOMUNIKAT - PRZEJAZD UL. CERAMICZNĄ W CHAŁUPKACH - CKinfo.pl

Szanowni Mieszkańcy


Informuję, że po przeanalizowaniu danych o zainteresowaniu, które napłynęły do dyrektorów placówek samorządowych,

podjąłem decyzję o uruchomieniu od 18 maja 2020 roku:


1. Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie,
2. Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach.


W związku z niewielkim zainteresowaniem, funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie uruchomione,

wraz z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi klas I-III - od 25 maja 2020 roku.


Placówki funkcjonować będą w ramach reżimu sanitarnego określonego wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

W trosce o zdrowie pracowników tych placówek, rodziców oraz dzieci,

wszyscy pracownicy przed powrotem do pracy, zostaną poddani testom na obecność koronawirusa COVID-19.

Szczegóły obowiązujących w placówkach zasad bezpieczeństwa przekazywać będą dyrektorzy jednostek.


Jednocześnie informuję, że wszyscy rodzice, którzy nie zdecydują się posłać dzieci do żłobka lub przedszkola od 18 maja,

nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na dotychczasowych zasadach.

 

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator


 

 

Telefony wsparcia dla rodziny.

 

Drodzy Rodzice

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom w tym trudnym dla nas wszystkim okresie,  

specjaliści zatrudnieni w Gminnym Przedszkolu „Wróżka”

w Białych Błotach udzielają porad psychologiczno - pedagogicznych,

szczegółowe informacje odnośnie terminów porad i numerów telefonów znajdziecie Państwo na stronie FB przedszkola.

 

 

Ponadto pragniemy Państwa poinformować,

w sytuacjach kryzysu psychicznego można dzwonić na:  

 

telefon zaufania

116 111 - Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży - Numer alarmowy ...

 

 

linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego      

całodobowe Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym | OPS ...

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach,  

602 353 056

dyżur pełni psycholog we wtorki i środy

w godz.9.00-15.00