Grupa – A9

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj z uwagą słuchanie tekstów literackich ćwiczenie sprawność narządów mowy  liczenie w  zakresie trzech posługiwanie się liczebnikami porządkowymi poznanie […]