PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC STYCZEŃ/LUTY Temat edukacyjny: „Ziemia nasza planeta” Obszary podstawy programowej 1. Fizyczny Obszar Rozwoju Dziecka 2. Emocjonalny Obszar Rozwoju Dziecka 3. Społeczny […]