Gminne Przedszkole „Wróżka” mieści się w Białych Błotach nieopodal Bydgoszczy.

Położone jest blisko lasu, co sprzyja częstym kontaktom z przyrodą. Bawią się i uczy u nas dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W roku przedszkolnym 2009/2010 została utworzona Filia Przedszkola w Zielonce dla dwóch oddziałów. W następnym roku szkolnym powstała kolejna filia przy ulicy Czerskiej w Białych Błotach. W sierpniu 2019 roku główny budynek przedszkola przy ul.Centralnej 27 zyskał kolejne dwie sale. Obecnie przedszkole liczy łącznie 13 oddziałów.

Placówka jest barwna, ma bajkowy wystrój. Sale zabaw są przestronne, kolorowe, bogato wyposażone w kąciki zainteresowań. W każdej z nich znajduje się komputer z dostępem do internetu. Dzieci mogą korzystać także z różnorodnych sprzętów multimedialnych rozwijających i doskonalących technologie informacyjno- komunikacyjne (TIK) m.in.: magiczny dywan, magiczne ściany, ekrany multimedialne, ozoboty, Photon. Wszystkie te urządzenia służą wzbogacaniu i uatrakcyjnianiu procesu dydaktycznego i są udostępniane dzieciom. Dzięki temu rozwijają one umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią już od najmłodszych lat.

Teren przedszkolny jest rozległy i wyposażony w atrakcyjny sprzęt do zabaw i ćwiczeń. W 2008 r. powstało Miasteczko Komunikacyjne, wyposażone w znaki drogowe, sygnalizatory świetlne oraz ulice dla samochodów z przejściami dla pieszych, ścieżki rowerowe i oczywiście chodniki. W tym miejscu dzieci utrwalają poznane zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach. Mają do dyspozycji skutery i samochody.

Panuje u nas przyjazna atmosfera, co sprzyja rozwojowi dziecka. Rodzice wspaniale współpracują z nami, nierzadko poświęcając swój cenny czas.

Rada Pedagogiczna Gminnego Przedszkola w Białych Błotach, licząca 38 nauczycieli (w tym neurologopeda, pedagog, rewalidator, psycholog, kynoterapeuta), jest wykwalifikowana i kompetentna oraz zaangażowana w życie placówki. Nauczycielki naszego przedszkola cały czas się doskonalą, uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach metodycznych i studiach podyplomowych.

Aby sprawnie przebiegała praca pedagogiczna i administracyjna nad całością czuwa dyrektor przedszkola, mgr Irena Serlikowska, a wspomaga ją wicedyrektor mgr Wioletta Krajewska.

Posiadamy swoje logo, hymn, stronę internetową.

Przedszkolna Wróżka czaruje i dostarcza dzieciom moc radosnych przeżyć. Nasze przedszkole podejmuje wiele przedsięwzięć. Zdobywamy środki/granty opracowując projekty, np. Socrates Comenius, Fundacji im. L. Kronenberga, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Marszałkowskiego.

Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Gminy Białe Błota, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Gminnego Przedszkola „Wróżka” jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

W pracy wychowawczo – dydaktycznej przyświeca nam motto:

„Wychowawca w pracy z dziećmi powinien być ogrodnikiem. W każdym bowiem ogrodzie, o który się dba i pielęgnuje, wszystkie rośliny i kwiaty pojawiają się w swoim czasie. Dobry ogrodnik nie będzie się starał zmienić róży w lilię. Będąc bowiem znawcą swych roślin i kwiatów wie, że pewne z nich mają potrzebę rozpościerania się, inne zaś kwitną w pełnym słońcu, a są i takie, które pregerują cień. Ogrodnik zachwyca się każdą rośliną. Nie wyciąga on roślin po to, by rosły. Pozostawia to działaniom czasu, światła, słońca i wody, troszcząc się jedynie o zaspokojenie wszystkich potrzeb rosnącej rośliny.”