Dyrektor Przedszkola: mgr Krystyna Nowak-Grobelska

Wicedyrektor: mgr Wioletta Krajewska

Kadra pedagogiczna 2020-2021