Plan dydaktyczno-wychowawczy na miesiąc wrzesień 20-24.09.2021 r. Plan dydaktyczno-wychowawczy na miesiąc  wrzesień–„Jestem bezpiecznym przedszkolakiem”- CD Obszary działalności dziecka z programu ,,Kocham przedszkole”: Obszar 1 – Jestem […]