„POLSKA- MOJA OJCZYZNA”

PLAN WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY 22.02-26.04.2024 TREŚCI EDUKACYJNE ROZWIJANE KOMPETENCJE KLUCZOWE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA AKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA ROZUMIENIE I TWORZENIE INFORMACJI MATEMATYCZNE ORAZ W ZAKRESIE NAUK […]