FORMY KONTAKTU Z RODZICAMI

Drodzy rodzice! Zawieszenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych spowodowało przejście naszego przedszkola na nauczanie zdalne. Propozycje zajęć dla dzieci będziemy umieszczać na stronie przedszkola oraz […]