Dokumenty do pobrania

Statut przedszkola z dnia 2020.09.03

Wzór upoważnienia jednorazowego do odbioru dziecka

Regulamin opłat za świadczone usługi

Numery kont bankowych

Prosimy o dokonywanie wpłat za przedszkole do 10 każdego miesiąca na wyznaczone konta, po uzyskaniu informacji o należnej kwocie.

Płatności prosimy dokonywać na 3 różne rachunki bankowe:

  1. Opłaty za świadczenia przedszkolne (dawne czesne)
    Konto nr 79 8142 1020 0406 3445 2000 0004
  2. Opłaty za wyżywienie
    Konto nr 52 8142 1020 0406 3445 2000 0005
  3. UWAGA ZMIANA KONTA!!!! Opłaty za fundusz rodzicielski
    Konto nr 67 8142 0007 0407 1860 3000 0001

W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych:
Imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc za który jest dokonywana wpłata