Tego się uczymy…

Obszary podstawy programowej 1. Fizyczny Obszar Rozwoju Dziecka 2. Emocjonalny Obszar Rozwoju Dziecka 3. Społeczny Obszar Rozwoju Dziecka 4. Poznawczy Obszar Rozwoju Dziecka „Prawa dziecka” […]