Każdy wnuczek, każda wnusia kocha Babcię i Dziadziusia. Termin realizacji:18-22.01.2021 Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: Dziecko kształtuje umiejętność wypowiadania się na forum grupy. Dziecko wzmacnia więzi rodzinne. Dziecko […]