„W przedszkolu po wakacjach serdecznie witamy – starym i nowym kolegom w pas się kłaniamy”. Cele : zna zasady dotyczące zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 12.06-17.06.2023

                          Temat: Dzieci całego świata mają prawo być szczęśliwe.                           Cele:                                          –     Odczuwa więź emocjonalną z dziećmi całego świata.                                          –     Zna i rozumie […]