Przewidywane umiejętności dydaktyczno- wychowawcze Przewidywane umiejętności dzieci na miesiąc wrzesień zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy informowanie nauczyciela o […]