Propozycje aktywności piątek- 11.02.

Propozycje aktywności piątek 11.02. „Maska karnawałowa”- zabawa plastyczna – wykonanie dowolną techniką Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem do wspólnych ćwiczeń https://www.youtube.com/watch?v=mINLV0nfna8 3. Zagadki […]

Nauczanie zdalne- 7-11.02.2022r.

TEMAT TYGODNIA: ZBLIŻA SIĘ BAL KARNAWAŁOWY Cele: – dziecko wdraża się do skupiania uwagi podczas słuchania opowiadania; wzbogacanie słownictwa (karnawał, fajerwerki, serpentyny) – dziecko zapozna […]

Cele wychowawczo- dydaktyczne- listopad

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne : poznanie pojęcia „wolność”; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, budowanie poczucia tożsamości narodowej, zachęcanie do szanowania odmienności innych, wyrabianie koordynacji […]