Czerwiec u Zajączków

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC: dz. wie że każdy zasługuje na szacunek dz. uczestniczy we wspólnych obchodach Dnia Dziecka dz. pozna zwierzęta i rośliny egzotyczne […]

Marzec u Zajączków

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI NA MIESIĄC MARZEC poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: coraz dłuższe dni, […]

Luty w grupie Zajączków ☺

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI NA MIESIĄC LUTY przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym […]

Styczeń w Przedszkolu

STYCZEŃ: Cele główne: 1. Dostrzeganie konieczności pomagania innym. 2. Określanie i spostrzeganie płynącego czasu. 3. Wzmacnianie więzi rodzinnych. 4. Budzenie szacunku do osób starszych. 5. […]

Grudzień u Zajączków..

Przewidywane umiejętności na miesiąc grudzień oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu […]

Przewidywane umiejętności dydaktyczno- wychowawcze Przewidywane umiejętności dzieci na miesiąc wrzesień zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy informowanie nauczyciela o […]