Styczeń w Przedszkolu

STYCZEŃ: Cele główne: 1. Dostrzeganie konieczności pomagania innym. 2. Określanie i spostrzeganie płynącego czasu. 3. Wzmacnianie więzi rodzinnych. 4. Budzenie szacunku do osób starszych. 5. […]

Grudzień u Zajączków..

Przewidywane umiejętności na miesiąc grudzień oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu […]

Przewidywane umiejętności dydaktyczno- wychowawcze Przewidywane umiejętności dzieci na miesiąc wrzesień zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy informowanie nauczyciela o […]