C1

Organizacja pracy Grupy C1 Wychowawcy grupy: mgr Justyna Fons (na czas nieobecności mgr Małgorzaty Bielskiej) mgr Kinga Milewska (na czas nieobecności mgr Pauliny Knop) Pomoc […]