PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC październik Temat edukacyjny: „Jesienne smaki” Termin realizacji: 2-6.10.2023. Gr. B1 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DZIECKA Z PROGRAMU „KOCHAM PRZEDSZKOLE” Obszar 1 – Jestem […]

„JESIEŃ W LESIE”

25.09-29.09.2023 TREŚCI EDUKACYJNE ROZWIJANE KOMPETENCJE KLUCZOWE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA AKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA ROZUMIENIE I TWORZENIE INFORMACJI MATEMATYCZNE ORAZ W ZAKRESIE NAUK PRZYRODNICZYCH OSOBISTESPOŁECZNE […]