Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na październik:

  1. Kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
  2. Zapoznanie z literami a, A, i, I, e, E; t, T, m, M wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych.
  3. Rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 4, 5 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach.
  4. Budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji.
  5. Dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych, rozumienie znacze­nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obco­wania z przyrodą.
  6. Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane).
  7. Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek, określanie nastroju muzyki, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki.
„Jesień maluje”- piosenka
 
I Jesień wyszła z pędzlem na spacer.
Chce by świat był dziś kolorowy.
Już dotyka listka każdego.
By na ziemi dywan był nowy.
 
Ref: Jesień, jesień,
lecą liście z drzewa.
Jesień, jesień
kolorowy czas
Jesień, jesień
wiatr w gałęziach śpiewa.
Jesień, jesień,
zwiedza park i las.
 
II Drzewa w parku już odmienione.
I kasztany szybko spadają.
W gęstych liściach klonu dużego.
Nasze ptaki już nie śpiewają.
Ref: Jesień, jesień…
„Jesienny dywan” –  wiersz D. Kossakowskiej.
 
Lecą liście z drzewa żółte i czerwone
i na ziemi leżą równo ułożone.
Tu brązowy listek wiruje powoli,
a zielony spada do koszyka Joli.
Wszystkie razem tańczą, kręcą się i skaczą
i promienie słońca pewnie dziś zobaczę.
Liście już utkały dywan kolorowy
i codziennie z wiatrem tańczą taniec nowy. 

Czy wiesz, z których drzew spadły te liście? Spróbuj je ...