plan wychowawczo-dydaktyczny 5.06-9.06.2023r.

TREŚCI EDUKACYJNE
ROZWIJANE KOMPETENCJE KLUCZOWE

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
AKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA
ROZUMIENIE I TWORZENIE INFORMACJI
MATEMATYCZNE ORAZ W ZAKRESIE NAUK PRZYRODNICZYCH
OSOBISTE, SPOŁECZNE I W ZAKRESIE UCZENIA SIĘ ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA
W TYM TYGODNIU DZIECI DOWIEDZĄ SIĘ :JAK DZIECI BĘDĄ SZUKAĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIA TYGODNIA
-jakie zmiany zachodzą latem w przyrodzie
– jak rozpoznać pierwszy dzień lata
– w jakich ciekawych miejscach w Polsce można spędzić wakacje
-jak powstają góry
-czym się różni jezioro od mórz
-słuchając opowiadania Agaty Widzowskiej Walizka Pani Lato
-wykonując zadania w kartach pracy
-pracując z tablicą demonstracyjną nr 78
-słuchając piosenki Lato i biuro podróży i ją śpiewając
-uczestnicząc w zabawach: Skarby lata, Pierwszy dzień lata, Czy to już lato?, W poszukiwaniu lata, Słowa i zdania, Gdzie jest morze?, Kapitan statku, Wielkie fale, Szum fal, Jak daleko są góry?, Pasmo górskie, Na tropach kozicy, Miasto czy rzeka?, Kogo spotkałem na szlaku?, Polskie jeziora, Wakacje nad wodą, Kajaki, Skąd dobiega odgłos?
-biorąc udział w burzy mózgów Co zobaczę w górach?
-wykonując kolaż Wymarzone miejsce wakacyjnej podróży
– wykonując pracę plastyczną Kemping

„LATO I BIURO PODRÓŻY”

Co to za namiot zielony stanął na trawie?
Okna otwarte na wszystkie ma strony,
wygląda ciekawie.
Do środka więc wchodzimy.
− Dzień dobry − grzecznie mówimy.
A w środku pachnie kwiatami i Lato nas wita słowami:
Ref.: − To jest moje biuro podróży.
Wszystkim doradza, wszystkim służy.
Oferta moja jest bardzo bogata −
mówi Lato i wianki zaplata.
Można pojechać w góry wysokie.
Można zobaczyć jeziora głębokie.
Łąki pachnące, morza szumiące
i wąskie uliczki, gdzie stoją kolorowe kamieniczki.
2. Lato usiadło z uśmiechem w fotelu z wikliny.
− Proszę, zobaczcie pocztówki i mapy, i zjedzcie maliny.
Katalog wyjazdowy od dawna już jest gotowy.
Zapraszam, by trochę zwiedzić i piękne zakątki odwiedzić.
Ref.: – To jest moje…