PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC

czerwiec

Temat edukacyjny: W podróż egzotyczną wyruszamy

Termin realizacji: 5-9.06.2023.

Gr. B1

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DZIECKA Z PROGRAMU „KOCHAM PRZEDSZKOLE”

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem odbiorcą i twórcą

OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

  1. Dz. poszerza swoją wiedzę na temat życia zwierząt zamieszkujących różne kontynenty.
  2. Dz. dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich troskę i życzliwość.
  3. Dz. uczestniczy w zabawach teatralnych w języku nowożytnym, rozumie ogólny sens krótkich przestawień teatralnych.
  4. Dz. przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wyjść i spacerów.
  5. Dz. recytuje wierszyki.