„Z CZEGO TO JEST ZROBIONE?”

plan wychowawczo-dydaktyczny 13.03-17.03.2023 TREŚCI EDUKACYJNE ROZWIJANE KOMPETENCJE KLUCZOWE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNAAKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNAAKTYWNOŚĆ POZNAWCZA ROZUMIENIE I TWORZENIE INFORMACJIMATEMATYCZNE ORAZ W ZAKRESIE NAUK PRZYRODNICZYCH OSOBISTE, SPOŁECZNE […]