PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY na miesiąc GRUDZIEŃ

TEMAT EDUKACYJNY: „W OCZEKIWANIU NA MIKOŁAJA”

05-09.12.2022

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

  • Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
  • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
  • Społeczny obszar rozwoju dziecka
  • Poznawczy obszar rozwoju dziecka

PRZEWIDYWANE UMIJĘTNOŚCI DZIECI:

  1. Dziecko zna drogę listu ze skrzynki/poczty do adresata.
  2. Dziecko zna wybrane tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
  3. Dziecko kulturalnie zachowuje się podczas  przedstawień teatralnych
  4. Dziecko dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania
  5. Dziecko wykonuje prace plastyczne na temat omawianych treści
  6. Dziecko ilustruje ruchem treść piosenki.

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole,  autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek