Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc grudzień (05.12.- 09.12.2022r.)

Temat kompleksowy: Wizyta św. Mikołaja

Zadania dydaktyczno–wychowawcze (umiejętności) :

– wie, kim jest i czym zajmuje się górnik;

– opisuje wygląd stroju górnika;

– wymienia surowce wydobywane w kopalniach;

– rozwiązuje quiz o zawodzie górnika;

– zna legendę o św. Mikołaju;

– opowiada, z czym związane są Mikołajki;

– używa określeń stosunków przestrzennych (nad, pod, itp.);

– określa położenie przedmiotu względem swojego ciała;

– wykonuje ozdoby choinkowe różnymi technikami plastycznymi;

– dekoruje pierniczki;

– uczestniczy w zabawach ilustracyjnych i tanecznych.

Obszary działalności dziecka z programu ,,Kocham przedszkole” (M. A. Pleskot, A. Staszewska – Mieszek WSIP)

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem twórcą i odbiorcą

Obszary podstawy programowej:

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Plan opracowała: Karolina Borowicz