Zgodnie z rekomendacjami Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uprzejmie informujemy, że w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach na okres od 07.02.2022 do 11.02.2022r. (włącznie) zostają zawieszone zajęcia dla grup:

A4 od 07.02 do 11.02

A9 od 07.02 do 11.02

A2 od 07.02 do 11.02.

Pozostałe grupy funkcjonują na zasadach jak dotychczas.
Prosi się o zachowanie czujności/ostrożności, a przede wszystkim przestrzeganie obowiązujących „Szczególnych Procedur Bezpieczeństwa” i bezwzględne ich stosowanie.

Dyrektor przedszkola

Krystyna Nowak- Grobelska