KOMPENDIUM WIEDZY NA TEMAT REKRUTACJI

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

W ZAWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19,

OGŁOSZENIE_Z_DN 3.04.2020r.pdf

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA „WRÓŻKA” W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZASADY_REKRUTACJI_-_Rekrutacja_przedszkole_2020-2021.pdf

ZARZĄDZENIE WÓJTA

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA „WRÓŻKA” W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZARZADZENIE_-_Rekrutacja_do_przedszkoli_2020-2021.pdf

 DOKUMENTY DO POBRANIA

1. DEKARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA

W GMINNYM PRZEDSZKOLU „WRÓŻKA” W BIAŁYCH BŁOTACH

I JEGO ODDZIAŁACH  NA ROK SZKOLNY 2020/2021 – Deklaracja zawiera 5 stron

Deklaracja_kontynuacji_edukacji_przedszkolnej_DZIECKA_2020-2021.pdf

Wypełnioną deklarację należy zwrócić do nauczycieli grup  

w nieprzekraczalnym terminie określonym w terminarzu rekrutacji.
 

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA „WRÓŻKA”

W BIAŁYCH  BŁOTACH I JEGO ODDZIAŁÓW

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI  –

pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin – Wniosek zawiera 10 stron.

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_2020-2021.pdf

3. POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

rodzic składa oświadczenie do sekretariatu przedszkola po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu

i przyjęciu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

POTWIERDZENIE_WOLI_ZAPISU_2020-2021.pdf

4. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA/ OPIEKUNA PRAWNEGO –
UPUBLICZNIENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNYCH

Klauzula_info_upublicznienie_listy_rekrutacyjnej.pdf

WYPEŁNIONE DOKUMENTY NALEŻY ZWRÓCIĆ DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA  W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

OKREŚLONYM W HARMOGRAMIE REKRUTACJI.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.