Informujemy, iż Rekrutacja uzupełniająca do Gminnego Przedszkola ,,Wróżka” w Białych Błotach rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia 2022r., i będzie odbywała się wyłącznie w formie papierowej. Wzór wniosku do pobrania oraz załączniki znajdują się w zakładce ‘’ Pliki do pobrania” na profilu kandydata link do strony: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota. Wnioski można równie pobrać w sekretariacie przedszkola.

W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje harmonogram czynności ustalony Zarządzeniem Nr 7/2022 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 31 stycznia.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie rekrutacja-grafika.jpg

Dyrektor Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach informuje,

że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

będzie prowadzona w terminie:

od 21 marca do 01 kwietnia  2022 roku.

Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zasady rekrutacji oraz informacje o stosowaniu systemu elektronicznego podamy w następnym komunikacie. 

W terminie od 28 lutego do 11 marca 2022 roku rodzice składają deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej na kolejny rok (dla dzieci już uczęszczających).

Krystyna Nowak – Grobelska

Dyrektor Gminnego Przedszkola ” Wróżka”  w Białych Błotach

Komunikat z 25.02.2022


DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Termin składania deklaracji

28 luty – 11 marzec 2022r.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach i jego oddziałów, którzy chcą by dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce zobowiązani są do pobrania w przedszkolu (w holu) lub ze strony internetowej www.wrozka.edu.pl (zakładka – Rekrutacja) – Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Wypełniony druk należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „KONTYNUACJA I NUMER GRUPY ” osobiście w holu – w miejscu wyznaczonym.

Rodzice z oddziałów przedszkolnych w Zielonce i w Białych Błotach składają deklaracje (kontynuację) w swoich oddziałach.
Brak złożenia deklaracji w wyżej określonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją.