Plan dydaktyczno – wychowawczy na miesiąc: kwiecień

„Dbamy o naszą planetę” – uczymy się wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, uczymy się zasad segregacji odpadów, sposobów ochrony środowiska, tworzymy kodeks przyjaciela przyrody

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DZIECKA Z PROGRAMU „KOCHAM PRZEDSZKOLE”

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar  5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem odbiorcą i twórcą

OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

1.Dziecko dostrzega piękno otaczającej przyrody

2.Dziecko  wie, jak może chronić środowisko: oszczędzając wodę i energię, segregować odpady.

3.Dziecko poszerza swój język o nowe pojęcia związane z ochroną środowiska.

4.Dziecko rozpoznaje i pisze po śladzie graficzny obraz liczby: cyfry od 0 do 9, kojarzy brzmienie liczebników z odpowiednią cyfrą

5.Dziecko czyta wyrazy o prostej budowie fonetycznej, pozna literę małą i wielką na wyrazie podstawowym:

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole ”Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek WSiP 

Co to jest ekologia?                                                                                              
D. Klimkiewicz, W. Drabik


Ekologia – mądre słowo,
a co znaczy – powiedz, sowo?
Sowa chwilę pomyślała
i odpowiedź taką dała:
„To nauka o zwierzakach,


lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko, w paru zdaniach,
o wzajemnych powiązaniach
między nami, bo to wszystko
to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować”
– powiedziała mądra sowa….

Co to jest ekologia? Czego dotyczy ta nauka? Co oznacza słowo „szanować”?