PODSTAWA PROGRAMOWA:

OBSZAR I FIZYCZNY

OBSZAR II EMOCJONALNY

OBSZAR III SPOŁECZNY

OBSZAR IV POZNAWCZY

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI:

-dz. rozpozna i wymieni nazwy kolorów pojemników do segregacji odpadów

-dz. wie jakiego rodzaju są śmieci

-dz. klasyfikuje przedmioty wg. kryterium wielkości, koloru i przynależności

-dz. chętnie uczestniczy w zabawie z piosenką

-dz. odpowie na pytania dotycząc piosenki,

-dz. aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

-dz. rozwiązuje zagadki

WIERSZ

KOSZ NA ŚMIECI”

Kosz się zawsze bardzo smuci,

Gdy ktoś papier obok rzuci.

Pamiętają wszystkie dzieci,

by do kosza wrzucać śmieci !

PIOSENKA:

ZIEMIA TO MÓJ DOM”

1. Musimy dbać o ziemię, bo wszyscy tu mieszkamy.

A tylko jedną, a tylko jedną,

a tylko jedna ziemię mamy.

Ref.: Czysta, zielona i bez śmieci.

Pełna roześmianych dzieci.

Ziemia, Ziemia to mój dom i bardzo kocham ją.

Ziemia, Ziemia to mój dom i bardzo kocham ją.

2. Więc drzewka posadzimy

i kwiaty posiejemy.

Bo piękną Ziemię, bo piękną ziemię,

bo piękną Ziemię mieć tu chcemy.

Ref.: Czysta, zielona…