Główne obszary z podstawy programowej :

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

– dz. wymieni które zwierzęta zapadają w sen zimowy ( niedźwiedź, jeż)

-dz. powie jakie zapasy zwierzęta robią na zimę (gałązki, ziarno, orzechy,żołędzie)

– dz. nazwie domy wybranych zwierząt ( nora, dziupla, gawra)

– dz. rozwija sprawność motoryczną w zakresie sprawności i zwinności

– dz. czerpie radość ze wspólnej zabawy podczas Dnia Pluszowego Misia

Program wychowania-przedszkolnego:

WIESŁAWA ŻABA – ŻABIŃSKA, WIOLETTA MAJEWSKA, RENATA PAŹDZIO