Termin składania deklaracji

28 luty – 11 marzec 2022r.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach i jego oddziałów, którzy chcą by dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce zobowiązani są do pobrania w przedszkolu (w holu) lub ze strony internetowej www.wrozka.edu.pl (zakładka – Rekrutacja) – Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Wypełniony druk należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „KONTYNUACJA I NUMER GRUPY ” osobiście w holu – w miejscu wyznaczonym. Rodzice z oddziałów przedszkolnych w Zielonce i w Białych Błotach składają deklaracje (kontynuację) w swoich oddziałach.


Brak złożenia deklaracji w wyżej określonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją.