Plan dydaktyczno-wychowawczy na miesiąc  luty   „W kosmosie”

Obszary działalności dziecka z programu ,,Kocham przedszkole”:

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem twórcą i odbiorcą

Obszary podstawy programowej:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

– Dziecko poznaje wiadomości o Kosmosie

– Dziecko rozwija  analizę i syntezę słuchową

– Dziecko uczy się piosenki i wiersza o tematyce tygodnia

– Dziecko poznaje słownictwo związane z tematyką i stosuje

– Dziecko rozwija umiejętność przeliczania i porządkowania zbiorów

– Dziecko wykonuje prace plastyczne różnymi technikami

– Dziecko rozwija umiejętności w zakresie korzystania z TIK

 – Dziecko rozwija orientację – zumba

– Dziecko utrwala zasady Bon Ton

Program wychowania przedszkolnego ,,Kocham przedszkole”

M. A. Pleskot, A. Staszewska – Mieszek WSIP

Plan opracowała A. Łuczak grupa A2