PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC STYCZEŃ/LUTY

Temat edukacyjny: „Ziemia nasza planeta”

Obszary podstawy programowej

1. Fizyczny Obszar Rozwoju Dziecka

2. Emocjonalny Obszar Rozwoju Dziecka

3. Społeczny Obszar Rozwoju Dziecka

4. Poznawczy Obszar Rozwoju Dziecka

Przewidywane umiejętności dziecka:

  1. Dziecko poznaje podstawowe zasady poszanowania przyrody: nie niszczy kwiatów i drzew, wyrzuca śmieci do przeznaczonych do tego pojemników, nie straszy i nie męczy zwierząt.
  2. Dziecko przedstawia piękno przyrody w pracach plastycznych.
  3. Dziecko wie, jak może chronić środowisko: oszczędzając wodę, energię, segregować odpady.
  4. Dziecko klasyfikuje przedmioty według podanej cechy.
  5. Dziecko wypowiada się na temat obrazka.