Karnawał z babcią i dziadkiem

Obszary działalności dziecka z programu ,,Kocham przedszkole”:

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem twórcą i odbiorcą

Obszary podstawy programowej:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

Dziecko  rozwija słownictwo związane z karnawałem.

Dziecko doświadcza– sensoryka- masy slime spożywcze.

Dziecko podejmuje próby wykonania różnych prac.

Dziecko dostrzega zależność, stosuje określenia mniej, więcej.

Dziecko przelicza w dostępnym zakresie i dalej

Dziecko  przedstawia swoje emocje i uczucia używając charakterystycznych dla dzieci form wyrazu,

Dziecko powtarza   piosenkę i krótki wiersz.

Program wychowania przedszkolnego   ,,Kocham przedszkole”

M. A. Pleskot, A. Staszewska – Mieszek WSIP

Plan opracowała A. Łech grupa A2