TEMAT EDUKACYJNY: „ŻYJEMY W PRZYJAŹNI, JESTEŚMY SZCZĘŚLIWI”

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

 • Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 • Społeczny obszar rozwoju dziecka
 • Poznawczy obszar rozwoju dziecka

PRZEWIDYWANE UMIJĘTNOŚCI DZIECI:

 • poznawanie podstaw komunikacji „bez przemocy”;
 • wcielanie się w postać bohaterów pozytywnych, negatywnych;
 • rozpoznawanie, nazywanie emocji;
 • szukanie sposobów rozwiązywania konfliktów;
 • rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową;
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupach;

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole, autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek