Plan dydaktyczno-wychowawczy na miesiąc listopad 23-27.XI.2020 r.

,,Tydzień polskich bajek” – Budzimy ciekawość poznawczą

Obszary działalności dziecka z programu ,,Kocham przedszkole”

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem twórcą i odbiorcą

Obszary podstawy programowej

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
 3.  Społeczny obszar rozwoju dziecka
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci

 1. Dziecko  rozwija twórczą inwencję
 2. Dziecko doświadcza i  dostrzega różnice w darach –natury – sensoryka.
 3. Dziecko tworzy  zbiory, wydziela podzbiory
 4. Dziecko liczy w zakresie dostępnym i dalej
 5. Dziecko usprawnia funkcje wzrokowe, słuchowe i manualne
 6. Dziecko poznaje  bajki polskie: Pomysłowy Dobromir, Przygody kota Filemona, Reksio, Miś Uszatek, Bolek i Lolek.
 7. Dziecko powtarza   piosenkę i krótki wiersz.

Program wychowania przedszkolnego   ,,Kocham przedszkole”

M. A. Pleskot, A. Staszewska – Mieszek WSIP

Plan opracowała A. Łech grupa A2