30.10 – 03.11.2023r

PODSTAWA PROGRAMOWA:

OBSZAR I FIZYCZNY

OBSZAR II EMOCJONALNY

OBSZAR III SPOŁECZNY

OBSZAR IV POZNAWCZY

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI:

-dz. odpowiada na pytania związane z treścią wysłuchanego opowiadania

-dz. rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe

-dz. rozpoznaje znane baśnie na obrazkach

-dz. uczestniczy w zabawach sportowych z okazji Dnia Dyni

-dz. prawidłowo trzyma nożyczki

-dz. rozwija motorykę dużą i małą

-dz. przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych

-dz. rozwija zmysł dotyku