Literki do dekoracji: "ŻEGNAJ PRZEDSZKOLE" (DUŻE - A4)

Plan dydaktyczno-wychowawczy na czerwiec 2023 r.

Plan dydaktyczno-wychowawczy na czerwiec 12.06-16.06.2023 r.  – „Pożegnanie przedszkola”

Obszary działalności dziecka z programu ,,Kocham przedszkole”:

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem twórcą i odbiorcą

Obszary podstawy programowej:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych,

 – integracja przedszkolaków i wzmocnienie więzi koleżeńskiej

–  wzbogaca wiadomości o tym czym jest zaproszenie i co je charakteryzuje

– stwarza sytuacje sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych: dodawanie i odejmowanie

– uczy się choreografii do  utworu muzycznego

–  wykonuje prace plastyczne różnymi technikami

–  rozwija umiejętności w zakresie korzystania z TIK

 – jest twórcą w zakresie przygotowań do uroczystości zakończenia roku

Program wychowania przedszkolnego ,,Kocham przedszkole”

M. A. Pleskot, A. Staszewska – Mieszek WSIP

Plan opracowała A. Łuczak grupa A2