TEMAT EDUKACYJNY: W ŚWIECIE EMOCJI

21-25.11.22

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

 • Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 • Społeczny obszar rozwoju dziecka
 • Poznawczy obszar rozwoju dziecka

PRZEWIDYWANE UMIJĘTNOŚCI DZIECI:

 1. Dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, wie, że wszystkie emocje są potrzebne
 2. Dziecko szanuje emocje swoje i innych osób;
 3. Dziecko odczuwa wpływ muzyki na nastrój
 4. Dziecko poznaje podstawy komunikacji według M. Rozenberga „Porozumienie bez przemocy. Wyraża swoje potrzeby, dostrzega potrzeby innych.
 5. Dziecko poznaje obraz graficzny samogłoski „U”
 6. Dziecko tworzy pracę plastyczną nową techniką „mokre w mokrym”
 7. Dziecko kontynuuje rytm z różnorodnych elementów

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole,  autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek