Plan dydaktyczno-wychowawczy na kwiecień „Kolory lata”

Obszary działalności dziecka z programu ,,Kocham przedszkole”:

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem twórcą i odbiorcą

Obszary podstawy programowej:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

– Dziecko poszerza zakres wiadomości z zakresu ochrony środowiska  – rozmowa z leśniczym

– Dziecko rozwija analizę i syntezę słuchową

– Dziecko uczy się piosenki i wiersza

– Dziecko bada świat- doświadczenia

– Dziecko wie, co to fauna i flora, klasyfikuje elementy wg cech

– Dziecko poznaje kolory lata

– Dziecko wykonuje prace plastyczne różnymi technikami z przeznaczeniem na konkurs Gminny ,,Śmieci mniej, Ziemi lżej”

– Dziecko rozwija umiejętności w zakresie korzystania z TIK

 – Dziecko rozwija orientację – zumba

– Dziecko utrwala zasady Bon Ton

Program wychowania przedszkolnego ,,Kocham przedszkole”

M. A. Pleskot, A. Staszewska – Mieszek WSIP

Plan opracowała A. Łuczak grupa A2