Plan dydaktyczno-wychowawczy na miesiąc  styczeń  „Karnawał zacząć czas”

Obszary działalności dziecka z programu ,,Kocham przedszkole”:

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem twórcą i odbiorcą

Obszary podstawy programowej:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

 – Dziecko uczy się bezpiecznego korzystania z Internetu

– Dziecko wykorzystuje święto nietypowe Dzień Pizzy do pogłębiania swojej wiedzy

– Dziecko rozwija  analizę i syntezę słuchową

– Dziecko uczy się piosenki i wiersza

– Dziecko ćwiczy pojęcia związane z karnawałem

– Dziecko wie, jak zachow3ać się na balu

– Dziecko rozumie, że człowiek powinien dbać o bezpieczną zabawę

– Dziecko ćwiczy motorykę małą i dużą

– Dziecko rozwija umiejętność przeliczania i porządkowania , grupowania

– Dziecko wykonuje prace plastyczne różnymi technikami

– dziecko rozwija umiejętności w zakresie korzystania z TIK

Program wychowania przedszkolnego ,,Kocham przedszkole”

M. A. Pleskot, A. Staszewska – Mieszek WSIP

Plan opracowała A. Łuczak grupa A2