Plan dydaktyczno – wychowawczy na miesiąc luty                  

Witajcie w naszej bajce”.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DZIECKA Z PROGRAMU „KOCHAM PRZEDSZKOLE”

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar  5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem odbiorcą i twórcą

OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

  1. Dziecko potrafi wymienić i opowiedzieć o swoim ulubionym bohaterze baśni
  2. Dziecko zna zasady zachowania się w teatrze
  3. Dziecko uważnie słucha i ogląda baśnie
  4. Dziecko dowie się co to jest morał czyli przesłanie bajki, spróbuje wypowiedzieć się na temat sensu i przesłania znanych bajek
  5. Dziecko potrafi przeliczyć sylaby i ułożyć z literek pierwsze sylaby podanych wyrazów

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole ”

Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek WSiP

Plan opracowała M. Wiśniewska grupa A2