Termin realizacji: 17.05 – 21.05.2021

Temat: „Ja i moja rodzina”

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI:

1. Dziecko potrafi wymienić członków swojej rodziny (tata, mama, babcia, dziadek, siostra, brat) oraz podać ich imiona.

2. Dziecko poznaje różne zawody, próbuje nazwać zawody swoich rodziców.

3. Dziecko doskonali koordynację ruchową i orientację przestrzenną podczas improwizacji ruchowych.

4. Dziecko formułuje wynik dodawania i odejmowania, działając na konkretach, w zakresie dostępnym dziecku.

Wiersz: „Dbamy o Mamy”

My o mamę zawsze dbamy,
Nawet gdy jej nie słuchamy.
Gdy jej napytamy biedy,
To kochamy ja i wtedy.

Lecz od dzisiaj przyrzekamy,
Nie zasmucać więcej mamy,
I mieć buzię uśmiechniętą,
W takim dniu jak mamy święto.