Temat edukacyjny na miesiąc Listopad

„ Polska – mój dom”

kształtowanie przynależności społecznej i patriotycznej postawy

Podstawa Programowa:

Obszar I Fizyczny

Obszar IV Poznawczy

Obszar III Społeczny

Obszar II Emocjonalny

Materiał programowy:  „Kocham przedszkole”

Obszary działalności dziecka:

Jestem i działam z innymi (1)

 Żyję zdrowo i bezpiecznie (2)

Myślę i działam matematycznie(4)

Mówię i rozumiem (5)

Będę czytać i pisać (6)

Jestem odbiorcą i twórcą (7)

Żyje wśród innych kultur i narodowości(8)

Przewidywane umiejętności dzieci:

– pozna kształt litery drukowanej i pisanej D, d

– czyta sylaby

– śpiewa hymn Polski

– wymieni nazwy większych miast w Polsce

– potrafi słownie opisać jak wyglądają symbole narodowe