Drodzy Rodzice!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, Państwa, Państwa rodzin oraz pracowników, celem zapobiegania,  przeciwdziałania  rozprzestrzeniania COVID – 19, informujemy, że zgodnie z rekomendacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Bydgoszczy, w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym, a także Radą Rodziców

zawiesza się zajęcia na okres od 23.10 do 30.10.2020r.

w Gminnym Przedszkolu ,,Wróżka” –  budynek A, mieszczącym się przy ul. Centralnej 27 w Białych Błotach.

W związku z powyższym prosimy o  zorganizowanie na ten czas opieki nad dziećmi. Jednocześnie informujemy, że oddziały  przedszkolne w Białych Błotach przy ul. Czerskiej 40 oraz w Zielonce przy ul. Bydgoskiej 11 –  funkcjonują na dotychczasowych zasadach.

Dyrekcja

Gminnego Przedszkola „WRÓŻKA” w Białych Błotach

INFORMACJA O ZASIŁKU OPIEKUŃCZYM 

Informujemy, że indywidualne zaświadczenia o zamknięciu placówki będą wystawiane dla osób, które zgłoszą taką potrzebę na adres mailowy sekretariat@wrozka.edu.pl lub pod numerem 602 242 583

Zasady uzyskania zasiłku opiekuńczego można znaleźć na stronie ZUS pod adresem:

https://www.zus.pl/wyniki-wyszukiwania?p_p_id=searchportlet_WAR_searchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_query=zasi%C5%82ek+opieku%C5%84czy+&_searchportlet_WAR_searchportlet_action=details&_searchportlet_WAR_searchportlet_cur=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_articleId=221802