Zarząd RR

Filip Hoffa– przewodniczący

Izabella Dagga – wiceprzewodnicząca

Karolina Dywicka – sekretarz

Iwona Chachaj – skarbnik

Skład:

Grupa A1 – Izabella Dagga

Grupa A2 – Marta Wiśniewska

Grupa A3 – Ewelina Kubanek

Grupa A4 – Agnieszka Kujawa-Kowalska

Grup A5 – Edyta Dyrała

Grupa A6 – Filip Hoffa

Grupa A7 – Karolin Tarach

Grup A8 – Katarzyna Malicka

Grupa A9 – Iwona Chachaj

Grupa B1 – Paulina Świtała

Grupa B2 – Justyna Mrozik

Grup C1 – Karolina Dywicka

Grupa C2 – Marta Nawrocka