PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC czerwiec Temat edukacyjny: „Wakacyjne podróże – bezpieczeństwo ” Termin realizacji: 19-23.06.2023. Gr. B1 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DZIECKA Z PROGRAMU „KOCHAM PRZEDSZKOLE” Obszar […]

PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC czerwiec Temat edukacyjny: „W podróż egzotyczną wyruszamy” Termin realizacji: 5-9.06.2023. Gr. B1 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DZIECKA Z PROGRAMU „KOCHAM PRZEDSZKOLE” Obszar 1 […]

„RODZINA TO SKARB”

Temat edukacyjny: „RODZINA TO SKARB” Termin realizacji: 29.05-02.06.2023. PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI  Dz. rozpoznaje i nazywa członków rodziny, zna stopień pokrewieństwa między nimi. Dz. wie, że […]

PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC maj Temat edukacyjny: „Moja rodzina” Termin realizacji: 22-25.05.2023. Gr. B1 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DZIECKA Z PROGRAMU „KOCHAM PRZEDSZKOLE” Obszar 1 – Jestem […]