Temat kompleksowy I: „Święto rodziny”

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DZIECKA Z PROGRAMU „KOCHAM PRZEDSZKOLE”

Obszar 1- Jestem i działam z innymi

Obszar 2- Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 7 – Jestem odbiorcą i twórcą

OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

  • Przewidywane umiejętności dzieci: – dz. stosuje formy grzecznościowe względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji , – dz. podaje informację, jak ma na imię mama, jak tata, – dz. nazywa członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek, – dz. recytuje, indywidualnie i zespołowo, krótkie wiersze, – dz. uczestniczy w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie, – dz. wycina nożyczkami – dz. przelicza w zakresie 5 – dz. przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy