Plan wychowawczo-dydaktyczny

26.02-1.03.2024

TREŚCI EDUKACYJNEROZWIJANE KOMPETENCJE KLUCZOWE

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
AKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA
ROZUMIENIE I TWORZENIE INFORMACJI
MATEMATYCZNE ORAZ W ZAKRESIE NAUK PRZYRODNICZYCH
OSOBISTE,
SPOŁECZNE I W ZAKRESIE UCZENIA SIĘ
ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA

W TYM TYGODNIU DZIECI:

-wysłuchają opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby pt”„Wegetozaur”

-będą utrwalać poznane litery

-poznaję obraz graficzny głoski Z

-wysłuchają i nauczą się piosenki „ Jaki to dinozaur?”

-poznają różne gatunki dinozaurów,

-zapoznają się z odejmowaniem na konkretach,

-dowiedzą się, co oznacza znak –

-ulepią dinozaura z plasteliny

-będą doskonalić umiejętność przeliczania

-będą rozwijać umiejętność stosowania liczebników porządkowych,

-będą rozwijać umiejętności językowe

-wezmą udział w grze w parach