1JESIENNA POGODA

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Dziecko:

 • zna nazwę aktualnej pory roku i wymieni jej charakterystyczne cechy
 • dz. doskonali umiejętność formułowania wypowiedzi
 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
 •  używa nazw zjawisk pogodowych.
 • zna litery drukowane i pisane: „E, e”
 • rozwija i doskonali sprawność manualną i wrażliwość muzyczną
 • słucha poleceń nauczyciela i wykonuje je
 • zgodnie bawi się i współdziała z kolegami w grupie.

2MAŁY PATRIOTA

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Dziecko:

 • zna znak graficzny litery d, D
 • układa schematy wyrazów
 • zna i szanuje symbole narodowe
 • śpiewa hymn narodowy
 • potrafi samodzielnie wykonać grę planszową
 • programuje trasę dla ozobota
 • zna datę Narodowego Święta Niepodległości
 • pozna sylwetki sławnych Polaków

3W CO SIĘ BAWIĆ, KIEDY PADA DESZCZ

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Dziecko:

 • zna znak graficzny litery Y, y
 • pisze literę y po śladzie
 • dokonuje analizy słuchowo-wzrokowej wyrazu „domy”
 • słucha z uwagą opowiadania
 • rozpoznaje emocje
 • zna znak graficzny cyfry 0
 • przelicza liczebnikami głównymi
 • tworzy muzykę do wiersza
 • zna instrumenty perkusyjne
 • potrafi skupić uwagę
 • wymieni szczegóły jesiennej pogody
 • mówi wiersz z pamięci

4MÓJ PRZYJACIEL MIŚ

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Dziecko:

 • zna znak graficzny litery L, l
 • próbuje czytać sylaby, wyrazy
 • zna historie powstania pluszowego misia
 • wymienia kilka znanych postaci (Jogi, Puchatek……)
 • przelicza elementy zbiorów
 • porównuje ilość poprzez umieszczenie między cyframi znaków <,>,=
 • słucha uważnie opowiadania
 • poprawnie odpowiada na pytania
 • tańczy do muzyki
 • jest sprawne ruchowo

5DOMOWE ZWIERZĘTA

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Dziecko:

 • zna znak graficzny litery K,k
 • dokonuje analizy słuchowo-wzrokowej wyrazów
 • wypowiada się dłuższymi zdaniami
 • jest opiekuńcze wobec zwierząt
 • ma poczucie rytmu
 • tworzy melodie na instrumentach
 • zna i posługuje się znakami matematycznymi
 • prawidłowo przelicza
 • wycina precyzyjnie określone kształty

WIERSZE I PIOSENKI DO NAUKI I SŁUCHANIA

KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA – Władysław Bełza

Kto ty jesteś?
– Polak mały.
Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.

HYMN POLSKI

 1. Jeszcze Polska nie zginęła,
  Kiedy my żyjemy.
  Co nam obca przemoc wzięła,
  Szablą odbierzemy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

 1. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
  Będziem Polakami.
  Dał nam przykład Bonaparte,
  Jak zwyciężać mamy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…

 1. Jak Czarniecki do Poznania
  Po szwedzkim zaborze,
  Dla ojczyzny ratowania
  Wrócim się przez morze.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…

 1. Już tam ojciec do swej Basi
  Mówi zapłakany –
  Słuchaj jeno, pono nasi
  Biją w tarabany.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…

JESIEŃ W LESIE

 1. Skacze ruda wiewióreczka
  po wysokich drzewach,
  jesień mija, więc zapasy
  szybko robić trzeba.

Ref.: Wiatr jesienny goni chmury
i deszcz pada z nieba.
Już niedługo przyjdzie zima,
zimę przetrwać trzeba.

 1. Ptaki dawno odleciały
  gdzieś za ciepłe morze,
  my musimy w lesie przeżyć
  miesiące zimowe.

Ref.: Wiatr jesienny goni chmury…

 1. Jeż szykuje już posłanie
  za ogromnym dębem,
  pod kołderką z suchych liści
  pewnie cieplej będzie.

Ref.: Wiatr jesienny goni chmury…

 1. Szumią, szumią stare sosny,
  idzie zima sroga.
  Trzask, trzask łamie wiatr gałęzie,
  miś się w norze chowa.

Ref.: Wiatr jesienny goni chmury…

DESZCZ

Płyną chmurki po niebie, przypłynęły do ciebie
i zagrały deszczowo, równiuteńko, miarowo.
Kap, kap, kap, kap, kap, w deszczu cały świat. /2x

Weź deszczowy parasol, co okrągły ma fason.
Kto parasol ma w dłoni, ten sie deszczu nie boi.
Kap, kap, kap, kap, kap, w deszczu cały świat. /2x

Już zalane podwórze, wszędzie widać kałuże.
wskakuj do niech, nie zwlekaj! Wielka frajda tu czeka!
Chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, w deszczu cały świat. /4x