PODSTAWA PROGRAMOWA:

OBSZAR I FIZYCZNY

OBSZAR II EMOCJONALNY

OBSZAR III SPOŁECZNY

OBSZAR IV POZNAWCZY

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI:

-dz. wie, dlaczego zwierzęta zapadają w sen zimy

-dz. wie co to jest gawra

-dz. rozpoznaje niektóre ptaki odlatujące na zimę

-dz. opowiada, co się dzieje na obrazkach

-dz. uczestniczy w zabawach badawczych

-dz. wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją

-dz. wykona prace techniką frottage

-dz. aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

MAŁY NIEDŹWIEDŹ

Beata Krysiak

Mały niedźwiedź jest zmęczony.

Brzuszek jego najedzony.

Czas rozpocząć sen zimowy.

Wiosną zbudzi się jak nowy.

Barnvisor text: Björnen sover