1. JESIEŃ W OGRODZIE I SADZIE

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Dziecko:

 • zna owoce i warzywa, rozróżnia je i nazywa
 • rozumie znaczenie spożywania owoców i warzyw dla zdrowia
 • zna literę drukowaną i pisaną: O,o
 • wyodrębnia głoski w nagłosie , śródgłosie i wygłosie
 • dzieli wyrazy na sylaby
 • wypowiada się ( zwrócenie uwagi na wypowiadanie się całym zdaniem)
 • rozwija i doskonali sprawność manualną
 • słucha poleceń nauczyciela i wykonuje je

zgodnie bawi się i współdziała z kolegami w grupie.

2. NADESZŁA JESIEŃ

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Dziecko:

 • wymieni zmiany w przyrodzie zachodzące jesienią
 • zna literę drukowaną i pisaną: A, a
 • dzieli wyrazy na głoski
 • nazywa i tworzy jesienne barwy (kolory pochodne)
 • współdziała z innymi w zabawie i na zajęciach
 • wypowiada się pełnym zdaniem

3. JESIENNY LAS

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Dziecko:

 • poznaje leśny ekosystem jesienią
 • rozpoznaje wybrane drzewa po liściach i owocach (dąb, kasztan, jarzębina, klon, sosna, świerk)
 • zauważa zmiany w wyglądzie drzew
 • rozpoznaje kilka wybranych grzybów jadalnych i niejadalnych
 • zna literę drukowaną i pisaną: i, I
 • dzieli wyrazy na głoski
 • wypowiada się za pomocą środków plastycznych i muzycznych

4. CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Dziecko:

 • nazywa zwierzęta leśne
 • zna sposoby przygotowania zwierząt do zimy
 • interesuje się przyrodą
 • gra rolę w iscenizacji wiersza
 • prawidłowo przelicza liczebnikami porządkowymi i głównymi
 • szanuje prawa innych
 • chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawie i zajęciach
 • precyzyjnie wycina

WIERSZE I PIOSENKI DO NAUKI I SŁUCHANIA

„Jesienny deszcz

1. Dziś chmurkę nad podwórkiem
potargał psotny wiatr,
aż deszcz popłynął ciurkiem
i na podwórko spadł.

Ref. Hej, pada, pada, pada,
pada, pada deszcz,
jesienny, pada, pada,
pada, pada deszcz!

2. Deszcz płynie po kominie,
wesoło bębni w dach,
w blaszanej dzwoni rynnie
i wsiąka w mokry piach.

Ref. Hej, pada, pada, pada…

3. Kalosze wnet założę,
parasol wezmę też,
bo lubię, gdy na dworze
jesienny pada deszcz.

Ref. Hej, pada, pada, pada…

„Malowała jesień”

 1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,
  na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
  La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
  na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
 2. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
  przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
  La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
  przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół.
 3. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,
  kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.
  La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
  kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

„Zapasy na zimę” – Wanda Grodzieńska

Biegnie myszka po ściernisku,
Trzyma ziarnko zboża w pyszczku.
Trzeba zbierać okruszyny,
By nie zginąć pośród zimy.

Skacze, skacze wiewióreczka
Po szumiącym lesie.
Zrywa orzech na leszczynie
I do dziupli niesie.

Trzeba zbierać już zapasy
Na zimowe ciężkie czasy!

Pije pszczółka miód na kwiatku,
Długą trąbkę stula,
Wnet zabrzęczy, wnet. poleci
Z powrotem do ula;
Trzeba zebrać dużo miodu,
By nie było w zimie głodu!

Wyjrzał zając spod jałowca.
Cóż to za krzątanie?
To już jesień – brzęczy pszczółka
Jesień, miły panie.

Zbierz korzonki, zbierz kapustę
I brzozową korę,
Byś, zajączku, nie był głodny
W tę zimową porę!