Plan pracy dydaktyczno- wychowawczy na miesiąc Październik, grupa A1

„Jesień w sadzie”

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DZIECKA Z PROGRAMU „KOCHAM PRZEDSZKOLE”

Obszar 1- Jestem i działam z innymi

Obszar 2- Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 7 – Jestem odbiorcą i twórcą

OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

 • dz. nazywa i wskazuje wybrane owoce (jabłko, gruszka, śliwka, banan)
 • dz. przelicza i porównuje zbiory
 • dz. poznaje nowe techniki plastyczne
 • dz. rozpoznaje dźwięki ciche i głośne
 • dz. wypowiada się na określony temat
 • dz. śpiewa piosenkę „Wiewióreczka mała”
 • dz. zna pierwszą strofę wiersza B. Formy „Przybywa Jesień”
 • dz. nazywa dary jesieni
 • dz. przelicza w zakresie 3
 • dz. układa właściwą liczbę liczmanów
 • dz. maluje liść farbą