Plan pracy dydaktyczno- wychowawczy na miesiąc wrzesień, grupa A1

„Bezpieczne ulice”

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DZIECKA Z PROGRAMU „KOCHAM PRZEDSZKOLE”

Obszar 1- Jestem i działam z innymi

Obszar 2- Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 – Mówię i rozumiem

Obszar 7 – Jestem odbiorcą i twórcą

OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci

Przewidywane osiągnięcia dziecka 3- letniego
Aktywność społecznaAktywność językowaAktywność poznawczaAktywność artystyczna
Wspólnie z kolegami buduje drogę ogrodzoną klockami i jeździ po niej samochodem. Wie, przy jakim kolorze świateł sygnalizacji świetlnej przechodzimy przez ulice. Rozpoznaje znak informujący o przejściu dla pieszych.Powtarza za nauczycielem.Naśladuje odgłosy pojazdów.Odpowiada na pytania.Samodzielnie formułuje własne pytania.  Wskazuje obrazki, których nazwy usłyszało.Liczy do trzech.Układa z figur geometrycznych samochód.Rozwiązuje zagadki na temat środków lokomocji, wsparte obrazkami.Śpiewa piosenkę „Dzieci i światła”.Wykleja wydzieranką szablon sygnalizatora, właściwie dobierając kolory.Ilustruje ruchem tempo usłyszanej muzyki.Ogląda w skupieniu inscenizację.
Aktywność ruchowa i zdrowotna
Reaguje na sygnał słowny. Wykonuje elementy czworakowania, naśladuje jazdę na rowerze, Wykonuje skok obunóż.