Temat: „Ruch to zdrowie”

Cele:

– rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci,
– tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole,

– uczestniczenie w zabawach ruchowych- bieżnych

– uczestniczenie w zabawach ruchowych z elementami podskoku, chwytu oraz toczenia

– uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
– poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
– rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa,
– poznawanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego.