„Czekamy na Panią Wiosnę,  ciekawe jaka towarzyszyć będzie jej pogoda?”- poznajemy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla nadchodzącej pory roku – wiosny.     

 

Obszar 1 – Jestem i działam z innymi

Obszar 2 – Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 – Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 – Myślę i działam matematycznie

Obszar  5 – Mówię i rozumiem

Obszar 6 – Będę czytać i pisać

Obszar 7 – Jestem odbiorcą i twórcą

OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

1.Dziecko zauważa cykliczność występowania pór roku,

2.Dziecko rozwiązuje zagadki o pogodzie towarzyszącej nadejściu wiosny

3.Dziecko  pozna znaczenie słowa: synoptyk, wiatromierz, ćwiczy aparat mowy podczas nauki piosenki

4.Dziecko tworzy prace plastyczne, wie że każdy kwiat ma łodygę i liście

5.Dziecko zna znaki matematyczne: „ <, >, =”  w zakresie 10,

        6.Dziecko pozna literę małą i wielką w, W  na wyrazie: worek, wiosna

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole ”

Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek WSiP

Wiersz E. Stadtmüller „Pokaż, pokaż, marcu, co tam mieszasz w garncu”

1.Pokaż, pokaż, marcu,

co tam mieszasz w garncu.

Mieszam śniegi, mieszam deszcze,

więc na świecie zimno jeszcze.

Szarobure dni, a wiosenka śpi.

2. Pokaż, pokaż, marcu,

co tam mieszasz w garncu.

Chociaż chłodno jest na razie,

już na wierzbach kwitną bazie,

słońce uśmiech śle.

Wiosno, pospiesz się!

3.Pokaż, pokaż, marcu,

co tam mieszasz w garncu.

Już dokoła pachnie wiosną,

a mnie w garncu kwiatki rosną

oraz kiełki zbóż, kwiecień już tuż-tuż.

Piosenka: K. Gowik: „Żartowniś marzec”

1.Idzie  marzec poprzez pola i łąki podmokłe, /dzieci maszerują w miejscu/

a ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre. /naśladują, jak pada deszcz/

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie. /naśladują gwizdanie, wykonują podskoki/

Tam napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie. /wykonują obrót wokół własnej osi/

Ref: W marcu, w marcu jest jak w garncu, taki pogodowy sos. /naśladują mieszane w garnku/

        Kto nie wierzy ten dostanie prztyczka w nos. /miarowo klaszczą/

        Kap, kap, kap, to deszcz.  /uderzają dłońmi o podłogę/    

        Ciap, ciap, ciap, to śnieg. /przechodzą do stania i tupią/

         Puk, puk, puk, to grad. /pukają dłonią o dłoń/

        Uuuu – to wiatr /kołyszą /kołyszą rękami w powietrzu/

2.Wiosna wzięła się pod boki, dzieci jest jej szkoda. .   /przenoszą ręce na biodra, maszerują jedno za drugim po okręgu/

– Oj, ty marcu, łobuziaku, co to za pogoda! /grożą/

Dzieci chcą iść do ogródka, chcą iść na spacerek. /wykonują zwrot, maszerują/

Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek. /ręce unoszą w górę/

Ref: W marcu, w marcu…

Marzec skoczył: hop, pod chmury, i mówi do cioci: /podskakują/

– Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci. /trzymają palec na usta/

Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci. /rozkładają dłonie/

Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci! /wykonują młynek/