20.02-24.02.2023

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia, bohaterów literackich itp.
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 • Przekazywanie za pomocą literatury wartości moralnych.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.

Piosenka „magiczna moc bajek”

 1. Bajki z nami rozmawiają
  w domach, szkołach i przedszkolach.
  Bawią, radzą i wspierają,
  taka właśnie jest ich rola.

Ref. Bajki moc magiczną mają,
        dobrym słowem dzielą się.
        Nasze serca otwierają
        i kto czyta, o tym wie.

 1. Bajki z półek nas wołają,
  mamy z nimi przygód wiele.
  Do czytania zapraszają,
  to najlepsi przyjaciele.

Ref. Bajki moc magiczną mają…

 1. Bajki uczą i wzruszają,
  są krainą pięknych marzeń.
  Wyobraźnię rozwijają,
  dobrze jest nam co dzień razem.

Ref. Bajki moc magiczną mają…

https://pi4wyszkow.szkolnastrona.pl/download/magiczna-moc-bajek-piosenka-pd-mp3-222-1395%20(1).mp3